Warning: unlink(/home/dayioglu/public_html/vakif/system/storage/cache/cache.currency.1716928195): Permission denied in /home/dayioglu/public_html/vakif/system/library/cache/file.php on line 17Warning: unlink(/home/dayioglu/public_html/vakif/system/storage/cache/cache.frontend.lang.1716928196): Permission denied in /home/dayioglu/public_html/vakif/system/library/cache/file.php on line 17Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/dayioglu/public_html/vakif/system/framework.php:38) in /home/dayioglu/public_html/vakif/frontend/controller/startup/session.php on line 25Warning: unlink(/home/dayioglu/public_html/vakif/system/storage/cache/cache.frontend.lang.1716928196): Permission denied in /home/dayioglu/public_html/vakif/system/library/cache/file.php on line 68Warning: fopen(/home/dayioglu/public_html/vakif/system/storage/cache/cache.frontend.lang.1718465699): failed to open stream: Permission denied in /home/dayioglu/public_html/vakif/system/library/cache/file.php on line 49Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/dayioglu/public_html/vakif/system/library/cache/file.php on line 51Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/dayioglu/public_html/vakif/system/library/cache/file.php on line 53Warning: fflush() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/dayioglu/public_html/vakif/system/library/cache/file.php on line 55Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/dayioglu/public_html/vakif/system/library/cache/file.php on line 57Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/dayioglu/public_html/vakif/system/library/cache/file.php on line 59Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/dayioglu/public_html/vakif/system/framework.php:38) in /home/dayioglu/public_html/vakif/frontend/controller/startup/startup.php on line 77Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/dayioglu/public_html/vakif/system/framework.php:38) in /home/dayioglu/public_html/vakif/frontend/controller/startup/startup.php on line 138Warning: fopen(/home/dayioglu/public_html/vakif/system/storage/logs/errors.log): failed to open stream: Permission denied in /home/dayioglu/public_html/vakif/system/library/log.php on line 6Warning: unlink(/home/dayioglu/public_html/vakif/system/storage/cache/cache.frontend.lang.1716928196): Permission denied in /home/dayioglu/public_html/vakif/system/library/cache/file.php on line 68Warning: fopen(/home/dayioglu/public_html/vakif/system/storage/cache/cache.frontend.lang.1718465699): failed to open stream: Permission denied in /home/dayioglu/public_html/vakif/system/library/cache/file.php on line 49Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/dayioglu/public_html/vakif/system/library/cache/file.php on line 51Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/dayioglu/public_html/vakif/system/library/cache/file.php on line 53Warning: fflush() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/dayioglu/public_html/vakif/system/library/cache/file.php on line 55Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/dayioglu/public_html/vakif/system/library/cache/file.php on line 57Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/dayioglu/public_html/vakif/system/library/cache/file.php on line 59Warning: unlink(/home/dayioglu/public_html/vakif/system/storage/cache/cache.frontend.lang.1716928196): Permission denied in /home/dayioglu/public_html/vakif/system/library/cache/file.php on line 68Warning: fopen(/home/dayioglu/public_html/vakif/system/storage/cache/cache.frontend.lang.1718465699): failed to open stream: Permission denied in /home/dayioglu/public_html/vakif/system/library/cache/file.php on line 49Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/dayioglu/public_html/vakif/system/library/cache/file.php on line 51Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/dayioglu/public_html/vakif/system/library/cache/file.php on line 53Warning: fflush() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/dayioglu/public_html/vakif/system/library/cache/file.php on line 55Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/dayioglu/public_html/vakif/system/library/cache/file.php on line 57Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/dayioglu/public_html/vakif/system/library/cache/file.php on line 59 Ödül Yönetmeliği

Ödül Yönetmeliği

GÜLTEN DAYIOĞLU ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI

ÖDÜL YÖNETMELİĞİ

 1. AMAÇ

Gülten DAYIOĞLU, Türkiye’de edebiyat ana başlığı altında, nitelikli çocuk ve gençlik edebiyatı eserlerinin ve kültürünün yaygınlaşması, emek veren yazarların ve çizerlerin desteklenmesi sevilmesi, saygınlık kazanması ve kabul görmesinde bir ömür boyu öncülük etmiştir.  

Şimdi de yazar, bir yandan özgün bir edebiyat dalı kabul edilen çocuk ve gençlik edebiyatının bilimsel düzeyde gelişmesine katkıda bulunmak diğer yandan da çağdaş Türk dili, kültürü, eğitim bilim ve çocuk gerçekliğinden beslenen, evrensel açılımı olan çocuk ve gençlik kitaplarının yazılmasını desteklemek ve özendirmek amacıyla, kurmakta olduğu Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı bünyesinde GÜLTEN DAYIOĞLU ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI ÖDÜLLERİ’nin verilmesini kararlaştırmıştır.

Yazar Gülten DAYIOĞLU, her iki düzeyde düzenlenecek yarışmalarla; yüksek bir duyarlılıkla ve sorumlulukla kullandığı Türk dilinin olumsuz etkilerden arındırılmasını ve Türkçemizi doğru ve yalın kullanan yeni kuşak yazarların ve araştırmacıların yetişmesine katkıda bulunmayı anlamlı bir Türkçe ödevi kabul etmektedir.

2. YARIŞMA DALLARI  

a. Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Ödülleri’ne okul öncesi çocuk kitapları, masal, şiir, hikâye, roman türünde çocuk ve gençler için yazılmış edebiyat eserleri katılabilecektir.

b. Çocuk ve Gençlik Edebiyatıyla ilgili Bilimsel Araştırmalar; çocuk ve gençlik edebiyatının, edebiyat ana bilim dalı içindeki yeri, çağdaş çocuk ve gençlik edebiyatı kültürünün boyutları, yazar ve eser incelemeleri, kitle iletişim araçlarının çocuk ve gençlik edebiyatına etkileri, Türkçe ve edebiyat öğretiminde çocuk ve gençlik edebiyatından yararlanma, okuma alışkanlığı ve çocuk ve gençlik edebiyatı, çeviri çocuk edebiyatının sorunları, çocuk ve gençlik edebiyatında eleştiri konularında yarışmaların düzenlenmesine öncelik verilecektir.  

c. Yukarıda a ve b maddelerinde yer alan Yarışmalar birer yıl ara ile dönüşümlü olarak yapılacaktır.

3. ADAYLAR ve ESERLER

a. Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Ödülü adayları ve eserleri;

Yarışmaya katılacak eser sahipleri çocuk ve gençlik edebiyatı dalında yazılmış ve yarışma sonuçlarının açıklanacağı tarihte henüz yayımlanmamış özgün eserleri ile aday olabilirler.

b. Çocuk ve Gençlik Edebiyatı ile ilgili akademik eser sahibi adaylar ve eserleri;

Bu dalda aday araştırmacılar; yukarıda 2.b.maddesinde yer alan konularda hazırlanmış ve yayımlanmış veya yayımlanmamış, en az 30 sayfa olarak yazılmış bilimsel araştırmalar ile yarışmaya katılabilirler.

c. Ortak maddeler;

i. Bir eserin bir başkası tarafından ödüle aday gösterilmesi ve yarışmaya gönderilmesi halinde Seçici Kurul’un değerlendirmesinden önce özgün eserin yazarının onayı alınır.

ii. Yarışmanın son başvuru tarihinden önce vefat etmiş yazarların ve araştırmacıların eserleri ödüle aday gösterilemez. Son başvuru tarihinden sonra vefat eden yazarların eserleri değerlendirmeye alınır ve ödüle değer görülürse ödül yasal mirasçılarına verilir.

iii. Ortak eserler ödüle aday olabilir. Bu tür eserlerin ödüle değer görülmesi halinde tek bir ödül verilir ve ödül eser sahipleri arasında paylaşılır.  

iv. Ödül kazanan yazarlar ilerideki yıllarda daha önce ödüle aday olmamış özgün eserleri ile yarışmaya katılabilirler.

4. DANIŞMA KURULU

Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Danışma Kurulu, Dr. Kemal Ateş, Gülten Dayıoğlu, Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün, Dr. Fatih Erdoğan,  Prof. Dr. Ali Gültekin, Feyza Hepçilingirler, Altın Kitaplar temsilcisi (Erden Heper), Doğan Hızlan, Prof. Dr. Ayla Oktay, Dr. Tekin Özertem, Prof.Dr. Sedat Sever, Yazar Çiğdem Gündeş, Çocuk Vakfı Temsilcisi (Mustafa Ruhi Şirin),Prof.Dr. Hakan Kumbasar, Prof.Dr. Betül Çotuksöken, Doç.Dr. Tuğba Çelik ve Yalvaç Ural’dan oluşur.    

Kurul üyelerinin istifa, vefat ya da diğer bir sebeple görevi bırakması halinde yeni üyeler Danışma Kurulu’nun önerdiği isimler arasından Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı Yönetim Kurulu tarafından seçilir.  

Kurul üyelerinin toplantı, çalışma ve seyahat masrafları vakıf tarafından karşılanır.

5. SEÇİCİ KURUL

a. Seçici Kurul üye sayısını ve üyelerinin kimlerden oluşacağını her yılın yarışma içeriğine göre Danışma Kurulu belirler.

b. Seçici Kurul, belirleyeceği bir tarihte çalışmalarına başlar ve kendilerine ulaşan eserlerle ilgili bir karara varmak üzere, bağımsız bir çalışma takvimi ve düzeni belirler.  

c. Seçici Kurul, çalışmalarını kolaylaştırmak için gerekli gördüğü durumlarda sekreterlik, alt kurullar gibi yapılar oluşturabilir.

d. Toplantı üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile yapılır. .

e. Kararlar toplantıya katılan veya oyunu gönderen üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının oyuyla alınır. Ödülün bölünüp bölünmemesi kararı için de aynı oy çokluğu aranır.

f. Seçici Kurul, karar için gerekli gördüğü sayıda toplantı yaparak oylamayı gerçekleştirir.

g. Seçici Kurul tarafından kabul edilecek özrü nedeniyle oylama günü toplantıya katılamayan Seçici Kurul Üyesi, oyunu kapalı bir zarf içinde Seçici Kurul’a verilmek üzere sekreterliğe gönderebilir.

h. Seçici Kurul kararları kesindir, itiraz üzerine yeniden değerlendirme yapılmaz.

i. Seçici Kurul sonuçla ilgili kararını, aynı gün gerekçeli tutanakla Organizasyon Komitesi Sekreterliği’ne bildirir. Sekreterlik, sonuçları uygun bulacağı yöntemlerle kamuoyuna açıklar.

6. ORGANİZASYON KOMİSTESİ SEKRETERLİĞİ

Organizasyon Komitesi Sekreterliği Vakıf tarafından oluşturulur.    

Adresi :“ Perihan sok No:4 34381 Şişli İstanbul “dur.

Telefon Numarası 0.212.230.37.14’dür.

Faks numarası 0.212.231.48.40’dır.

e-mail adresi : sekreter@dayioglu.av.tr dir.

Web sitesi adresi: www.gultendayioglu.com.tr dir.

Organizasyon Komitesi Sekreteri ve Sözcüsü: Murat C. Dayıoğlu’dur.

7. KATILIM  ŞARTLARI

a. Ödüle 18 yaşını aşmış kişiler aday olabilirler.

b. Ödüle aday olan eserler her yıl için en geç 31 Aralık tarihine kadar Organizasyon Komitesi Sekreterliği’ne iadeli taahhütlü olarak veya benzer bir yolla gönderilmiş olacak ve bunun dışında elden müracaat kabul edilmeyecektir.

c. Adayların göndereceği eserler;

d. A4 boyutunda kâğıda basılmış olacaktır.

e. Her sayfa numaralandırılacaktır.

f. Eser yazı tipi olarak;  (Arial) fontu ile (normal) kalınlıkta ve harf boyutu (12) olacaktır.  

g. Eser paragraf ölçüsü olarak; sol boşluk (4 cm), paragraf aralığı önce  (6 nk) ve sonra (6 nk) Satır aralığı ( 1.5 ) satır, hizalama; iki yana yaslanmış olacaktır.

h. Eser’in her kopyasının kapağında; Eserin ismi, Yazarı/yazarları ve adresi, telefon numaraları, varsa e-mail adresi yer alacaktır.

i. Eser mümkünse spiral sırtlıkla ciltlenmiş, değilse dosya/klasör içinde sunulacaktır.

j. Eser’in yukarıda tarif edilen şekilde hazırlanmış 8 kopyası organizasyon komitesi sekreterliğine gönderilecektir.  

k. Organizasyon Komitesi Sekreterliği’ne iadeli taahhütlü olarak teslim edilmeyen eserlerle ilgili sorumluluk kabul edilmez

l. Organizasyon Komitesi Sekreterliği ve/ya da Seçici Kurul biçim bakımından uygun olmayan eserleri değerlendirmeye alıp almamakta serbesttir.

m. Eser sahipleri, yarışmaya girdikleri eserleri ödül kazanması durumunda eğer daha önce yayımlanmamışsa her baskı için telifi ödenmek kaydı ile; işleme, çoğaltma, dağıtma ve temsil haklarını (FSEK 25) 5 yıl süre ile Altın Kitaplar’a verdiğine dair bir beyanı da imzalayarak eserle birlikte Organizasyon Komitesi Sekreterliği’ne verecektir.  Eserin ödül kazanmaması halinde bu beyan yok hükmünde sayılacaktır.

n. Danışma kurulu üyeleri ve Seçici kurul üyeleri ile yakınları ödüle aday olamaz  

8. DEĞERLENDİRME ESASLARI

a. Ödüller; düşünce, cinsiyet, ırk ve din farkı gözetmeksizin nesnel ölçülere göre verilir.

b. Çocuk ve gençlere umut veren, ulusal kültür ve değerlerimizi kapsayıp, evrensel değerler ve açılımlarla örtüşen özgün eserlere ve çocuk ve gençlere yaşama sevinci veren, başta sevgi ve özgür düşünce olmak üzere, insanı insan kılan evrensel ilke ve değerlerle örülmüş, laik ve çağdaş Türk insanını oluşturmaya ve geliştirmeye yönelik özgün eserlere değerlendirmede öncelik verilecektir.

c. Türkçenin dil ve anlatım kurallarının doğru kullanılması da değerlendirmede önemli bir unsur olarak dikkate alınacaktır.

9. ÖDÜLLER

a. Organizasyon Komitesi Sekreterliği her yıl yarışma düzenleyecek, edebi ve  bilimsel eserlere ödül verecektir.

b. Para ödülleri; Her yıl Danışma Kurulu’nun önerisi üzerine Vakıf tarafından belirlenir ve ödül tutarı brüt olarak ödenir. Para ödülü, adayın ödüle değer görüldüğünün organizasyon komitesi tarafından kamuoyuna açıklanmasıyla derhal ödenir.   Para ödülünü kazanan yarışmacıya ayrıca Gülten Dayıoğlu’nu anımsatacak bir plaket/heykelcik ile kitapları verilir.

c. Eserin basılması, çoğaltılması ve dağıtılması ve telif ücreti; Eser sahibinin kabul etmesi gerekli izinlerin alınması ve v.c.ix. maddede belirtilen beyanı vermiş olması şartı ile Ödül kazanan edebi ve bilimsel eser Altın Kitaplar tarafından yayına hazırlanacak, çoğaltılacak ve dağıtılacaktır. Bununla ilgili telif haklarına ilişkin sözleşme ektedir.

d. Yarışma dışı teşvik ödülleri; Organizasyon Komitesi Sekreterliği doğrudan ya da Seçici Kurul’un önerisi ile o yıl çocuk ve gençlik edebiyatına hizmet vermiş kişi, kurum ya da kuruluşlara da teşvik/teşekkür/onur ödülleri verebilir.  

e. Seçici Kurul, ödülü bir kişiye verebileceği gibi iki aday arasında da paylaştırabilir, ödüle değer eser bulunmadığını açıklayarak o yıl ödül verilmemesine de karar verebilir.

Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yönetmeliği’ni Danışma Kurulu ve Vakıf uygular.

 

 

 


Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/dayioglu/public_html/vakif/system/library/log.php on line 14Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/dayioglu/public_html/vakif/system/library/log.php on line 14